Tonsäker TEXTILGLÄDJE

ARKDES nya familjerum lockar nya besökare med färgstark textil värme – Plaza möter kreatörerna. TEXT Jesper Tillberg

När det här skrivs går ArkDes i väntans tider för att förlösa sin nya stora utställning, den om ikonen Sigurd Lewerentz. Lite i smyg har arkitektur- och designmuseet, som ligger vägg i vägg med Moderna museet i Stockholm, öppnat ett nytt familjerum. Om man trendspanar kan man sätta det mjukt utformade, varmt inbjudande, rummet som en del i textilvågen som svept över landet. Trogna Plaza-läsare har säkert noterat hur många profiler i våra hemma hos- reportage lyft fram textiliernas förmåga att göra om hela uppfattningen av ett hem bara genom att tänka nytt via textilier. Det gäller även ett museum.
– Utmaningen låg i att skapa en samlingspunkt på ytan som tidigare var hård, kantig, ett dött utrymme, och att kunna attrahera alla åldrar. Dessutom skulle det skapa en kontrast mot den stora salongen som ofta har hårda modeller. Då kom textilierna in. De skapar något inbjudande, att bara slå sig till ro, säger Marcia Harvey Isaksson, inredningsarkitekt och konstnär som driver textilgalleriet Fiberspace.

VI VILLE SÄNKA TRÖSKELN OCH LOCKA DEM SOM INTE ALLTID GÅR PÅ MUSÉER.

Nästa stora element till förändring var
färgen. Även här var kontrast det kreativa
ledordet.
– Den stora salen är helt i vitt, vilket också
kan upplevas kallt. Därför sökte vi oss till
andra färger och landade i jordiga kulörer.

ATT INREDA museer har blivit lite av Marcias signum. Först ut efter studierna vid Beckmans var Marinmuseets utställning 2009 om det kalla kriget, Ytspänning. Där föddes en vilja att förändra stora salar med små medel.
Asli Abdulrahman hade Marcia som opponent på Beckmans där hon studerade
möbeldesign och inredningsarkitektur,
examensarbetet 2020 Livet utanför den vita
mallen väckte, med rätta, uppmärksamhet.
Det var en ren slump att museet parade ihop
kreatörerna. Marcia kommer från Harare,
Zimbabwe, Asli är född i Sverige men har

rötter i Somalia.
– Vi sökte oss tillbaka till Afrika. I mycket
design och hantverk kan man där se spår av
den mänskliga handen, det är lerans magi.
Den ville vi åt med våra textiler. Tillsammans
med textiliernas magi, att man alltid vill röra textilier, det taktila, ja, det skapade en inbjudande känsla. Vi ville sänka tröskeln. Locka dem som inte alltid går på
museer, säger Asli.
I taket hänger mobiler, talismaner, som
ger rörlighet och variation och skuggor på
väggen.
– Det är som att man kan hamna i trans,
säger Asli.
Där summerar hon textiliernas kraft, på
ArkDes men också i hemmet.