Månadens flora: Det våras för liv

Det finns nog inte något finare än videungens gråfjuniga vinterknoppar. När de slår ut finns här också livets viktigaste frukost för vilda bin och humlor som yrvaket börjar surra när vintern fortfarande har sitt grepp om landskapet.

Videknoppar, eller videungar som de också kallas, är vårt säkraste vårtecken. Det finns en mängd videbuskar som är släkt med varandra och vilka vi kallar vide, pil eller sälg. Deras knoppar finns på plats redan under sommaren, men när vintern är slut och frosten går ur marken kan videbuskarna suga upp vattnet igen och då växer knopparna. Snart syns de mjuka, ludna videungarna och efter några veckor blommar busken. d blommor är viktiga för de vilda bina och humlorna när de vaknar. Då blommar inget annat än sälgen och det finns inga andra växter att samla pollen och nektar från. Dessvärre har antalet gamla sälgar minskat i Sverige, i takt med det moderna jord- och skogsbrukets framväxt. Minskningen drabbar tusentals arter som är gäster hos sälgen: insekter, fåglar och större däggdjur framför allt. Faktum är att sälgen behöver ett ökat skydd – det kan vi väl se till? Det bidrar ju också till att vi kan skörda många grödor senare på året.

Så ett tips: ta sticklingar. De är inte speciellt svåra att plantera hemma i trädgården. Skär av en ung gren och rota den i vatten. När rötterna vuxit ut är den mogen att planteras!

Visste du att … Videbusken användes mot smärtor och feber redan på 500-talet före Kristus! Felix Hoffman, en tysk kemist, upptäckte också denna egenskap på 1890-talet. Medicinen som utvecklades senare är nu känd under namnet aspirin. 

Foto Malin Cropper  Text Eva Magnuszewska